Trestní právo

Každému z nás se může v životě přihodit situace, kdy je podezřelý, nebo dokonce obviněný z trestného činu. At již je to nepozorný řidič, který způsobí dopravní nehodu, nebo již trestaný recividista, vždy se na nás může obrátit.

Je dobré vedět, že základní právo každého z nás, je právo na právní pomoc již od samého počátku jednání s orgány veřejné moci.

Zajistíme:

  • konzultace a rozbory ve všech trestních záležitostech
  • obhajobu v přípravném řízení i před soudem
  • vypracování trestních oznámeních
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • zastupování při mimořádných opravných prostředcích (dovolání aj.).
  • zastupování v hlavním líčení a při odvolání
  • zastupování v přípravném řízení
  • zastupování v řízení o podmíněném propuštění

Příklad z praxe

Otec klienta volá advokátovi, jelikož při společné jízdě autem se synem, byl syn zastaven policií a po informaci, že je na něj vydán zatykač byl policisty odvezen s tím, že bude držen v cele předběžného zadržení a pak se bude rozhodovat o jeho vazbě. Jeho otec neví proč, ani kam. Advokát okamžitě jedná ve věci, dostaví se na policii, seznámí se s věcí, realizuje poradu s klientem, je účasten jeho výslechu a klient je propuštěn na svobodu.

temp