Správní právo

Zajišťujeme zastupování ve všech typech správních řízení před orgány státní správy a samosprávy.

  • daňové řízení
  • kasační stížnosti
  • právo životního prostředí
  • přestupkové řízení
  • správní řízení soudní
  • stavební a územní řízení

Příklad z praxe

Klient, majitel malého rodinného domku, se do advokátní kanceláře dostavil, jelikož je i přes opakované osobní urgence a dopisy adresované stavebnímu úřadu setrvale opomíjen jeho názor ve vztahu ke stavbě multifunkční budovy na sousedním pozemku, která přímo zasahuje klienta. Advokát zajistil klientovi v jednání před správním orgánem a soudem důsledně jeho práva a dopomohl mu k jeho požadavkům vůči novostavbě.

temp