Rodinné právo

 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
 • příprava a zastupování v rozvodovém manželství
 • smlouvy o vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • určení a popření otcovství
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti

Příklad z praxe

Klientka má opakovaně problém se svým bývalým manželem, který neplatí výživné na její nezletilé děti. Advokát zajistí klientce důrazným postupem ve věci úhradu dlužného výživného a současně u soudu prosadí navýšení výživného.

temp