Právo směnečné a šekové

Zajistíme služby spojené s právem, poradenství ohledně všech záležitostí, které se týkají směnek:

  • převody směnek na jinou osobu
  • směnečné žaloby
  • vyhotovení jakéhokoliv typu směnky dle přání klienta
  • vyhotovení šeků
  • zastupování ve sporech

Příklady z praxe

Klient se na advokáta obrátil s tím, že kdysi v minulosti, aniž by tomu věnoval větší pozornost, podepsal svému známému, s kterým obchodoval, směnku s tím, že ten mu tvrdil, že to je „jen pro jistotu, kdyby něco“. Nyní mu byl doručen směnečný platební rozkaz, kterým mu soud uložil uhradit známému na základě této směnky více než 250.000,– Kč. Vzhledem k tomu, že klient neprodleně navštívil advokáta, mohl být po důsledném rozboru všech náležitostí směnky advokátem a příslušném podání určenému soudu tento směnečný platební rozkaz zrušen a klient tak požadovanou částku hradit nemusel.

temp