Pracovní právo

Zajišťujeme zastupování stran při jednáních s protistranou, před soudy a orgány státní správy. Příprava veškerých dokumentů

 • diskriminace zaměstnanců
 • dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • kolektivní smlouvy
 • komplexní právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • komplexní právní servis pro pracovní agentury
 • manažerské smlouvy
 • personální agentury
 • pracovní řády
 • pracovní smlouvy
 • uplatnění náhrady škody
 • výpovědi, dohody o skončení prac. poměru
 • zajištění pracovních povolení cizincům
 • zastupování před soudy
 • změny pracovních posudků
 • žaloby na určení neplatnosti výpovědi

Příklady z praxe

Klientka se obrátila na advokátní kancelář s tím, že je dlouhodobě nespokojena se svým stávajícím zaměstnáním a že jí navíc byla během pracovní doby předána výpověď pracovního poměru, jelikož dle tvrzení zaměstnavatele nesplňuje předpoklady pro výkon sjednané práce, zaměstnavatel jí určil čerpání dovolené a odmítl jí poskytnout jakékoli další platby. Klientka okamžitě navštívila advokáta, jehož bezprostřední postup zajistil klientce úhradu náhrady mzdy za dovolenou a řádné odstupné.

temp