Občanské soudní řízení

  • dědické právo
  • exekuční řízení
  • podávání žalob, návrhů
  • příprava procesní obrany
  • vymáhání pohledávek
  • zastupování v řízení

Příklady z praxe

Klient je účastníkem řízení, které trvá již deset let a stále ve věci není rozhodnuto. Advokát po novéh vhledu na věc a věcné dohodě s protistranou dle požadavků klienta spor smírně během několika týdnů ukončí. Klientovi dopomůže k úspěšnému uplatnění náhrady nemajetkové újmy za průtahy v řízení.

temp