Občanské právo a smlouvy

Nabízíme:

 • autorské právo a práva k nehmotným statkům
 • bytové a nebytové právo
 • insolventní návrhy, návrhy na oddlužení,
 • komplexní právní poradenství pro neziskové organizace
 • kupní smlouvy
 • nájemní smlouvy
 • odpovědnost za škodu
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotřebitelů, reklamace služeb a zboží
 • právní vztahy k nemovitostem
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o půjčce
 • spory mezi vlastníky sousedních nemovitostí (tzv. sousedská práva)
 • spotřebitelské smlouvy
 • vymáhání bezdůvodného obohacení
 • vymáhání pohledávek
 • zakládání neziskových organizací
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • zastupování v občanském soudním řízení a v exekučním řízení
 • zpracování smluv všech smluvních typů
 • žaloby na náhradu škody
temp