Medicínské právo

  • farmaceutické právo
  • komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení;
  • náhrada škody na zdraví způsobené nesprávným postupem zdravotnického zařízení;
  • zastupování poškozených v trestním řízení.
  • zastupování v řízení o registraci zdravotnického zařízení
  • žaloby na náhradu škody na zdraví – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, při invaliditě ztráty na důchodu, odškodnění pozůstalým;

Příklady z praxe

Klientka se do advokátní kanceláře dostavila s tím, že se domnívá, že jejímu manželovi způsobila nemocnice při operaci srdce zdravotní komplikace, jejichž následkem byla jeho smrt. Nemocnice jakékoli pochybení odmítá. Postupem advokáta je klientce zajištěna adekvátní náhrada škody, a to včetně náhrady škody ve prospěch jejích dětí, další satisfakce včetně písemné omluvy od nemocnice a rovněž postih příslušného lékaře, který pochybil v rámci trestního řízení.

temp