Granty a dotace pro jednotlivce

  • interní supervize v oblasti čerpání grantu a plnění grantových podmínek
  • průběžných a závěrečných narativních zpráv
  • sepisování a předkládání grantových žádostí
temp