Dědické právo

je specifickou částí práva občanského. Rádi Vám poskytneme v této oblasti veškeré právní služby a to zejména:

  • poradenskou činnost v oblasti vypořádání dědictví a dědění obecně
  • návrhy na řešení dědických sporů apod.
  • zastupování v dědickém řízení, včetně zastupování při jednáních s notáři
  • zastupování ve veškerých soudních sporech o dědictví

Samozřejmostí je sepsání veškerých dokumentů týkajících se problematiky dědění, přesně tak ja vyžaduje platný zákon. Zejména se jedná o:

  • pomoc při sepsání závěti, případně její sepsání
  • sepsání listin o vydědění

Příklady z praxe

Klientka se na advokáta obrátila v souvislosti s úmrtím jejího otce, který veškerý svůj majetek odkázal závětí dvěma sestrám klientky. Advokát v rámci dědického řízení úspěšně uplatnil práva klientky a dopomohl jí k poměrně části majetku po pozůstalém.

temp