Autorské a průmyslové právo

  • licenční smlouvy
  • ochranné známky
  • smlouvy o zhotovení autorského díla, software
  • zastupování v řízení před Úřadem pro průmyslové vlastnictví
temp