Obchodní právo

Obchodní právo obecně upravuje právní postavení a jednání podnikatelů. Naše společnost Vám nabízí celou řadu právního poradenství, evt. zastoupení v této oblasti. Pokud se chystáte podnikat, zakládáte společnost nebo máte jen nápad na nějaký vynález, obraťte se na nás!
Obrátit se na nás samozřejmě obrátit i již podnikající právnické osoby, se žádostí o právní pomoc či zastoupení.

Rychle Vám založíme jakoukoli obchodní společnost, včetně složek zahraničních společností. Zrestrukturali­zujeme s Vámi projekty, ať již se jedná o fúze, rozdělení či přeměny. Převedeme Váš obchodní podíl a pohlídáme právní platnost Vašich transakcí.

Poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností je stěžejní součástí našich služeb poskytovaných domácí i zahraniční klientele. Našim klientům asistujeme ve všech záležitostech od volby právní formy podniku a jeho založení až po komplexní domácí či mezinárodní transakce. Standardní právní poradenství advokátní kanceláře Mgr. Krutiny v této oblasti nejčastěji zahrnuje:

 • akciové a opční programy
 • due diligence
 • konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
 • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností
 • problematiku společných podniků (joint ventures)
 • řízení před obchodním rejstříkem (zápisy nových společností, změny společností a jjich statutárních orgánů)
 • řízení u živnostenského úřadu (žádosti o živnostenská oprávnění, změny živnostenských oprávnění)
 • sepisování všech druhů závazkových smluv, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, mandátní smlouvy, smlouvy o výhradním zastoupení, úvěrové smlouvy aj.
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu
 • vymáhání náhrady škody
 • vymáhání pohledávek
 • zakládání družstev
 • zakládání nových obchodních společností-
 • zastupování v soudních a správních řízeních
 • zvyšování a snižování základního kapitálu

Zahájení podnikatelské činnosti v České republice často předpokládá sestavení plánu daňové optimalizace na české i mezinárodní úrovni; v této souvislosti poskytuje advokátní kancelář Mgr. Krutiny komplexní služby ve spolupráci s předními odborníky v oblasti daňového práva.

 • akvizice
 • due diligence
 • insolvenční řízení
 • likvidace
 • obchodní spory
 • právo cenných papírů
 • právo směnečné a šekové
 • vyjednávání
 • zakládání, změny a rušení společností
 • zastupování před soudem, obchodním rejstříkem a živnostenským ú­řadem
 • zpracování smluv
krutina