Zdravotnictví a sociální péče

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti farmacie, zdravotnictví a požadavků na výrobky, a to zejména v níže uvedených oblastech:

  • farmaceutické právo
  • komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení
  • náhrada škody na zdraví způsobené nesprávným postupem zdravotnického zařízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • zastupování v řízení o registraci zdravotnického zařízení
  • žaloby na náhradu škody na zdraví – bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, při invaliditě ztráty na důchodu, odškodnění pozůstalým

Právo v oblasti zdravotnictví a farmacie (služby týkající se akvizic nemocnic i farmaceutických společností, pracovněprávních vztahů poskytovatelů zdravotnických služeb i farmaceutických společností, ochrany osobních údajů i vedení zdravotnických záznamů a elektronické evidence, generických léčiv, souběžného dovozu, rozličných regulačních opatření, klinického testování či všeobecné bezpečnosti léků). There’s a quick-start guide helping you to get up and running with the apple watch, besttrackingap­ps.com/ including pairing with iphone, and you’ll be treated to an overview of the various watch faces available; /—div. [praxe]

Příklady z praxe

Klientka se do advokátní kanceláře dostavila s tím, že se domnívá, že jejímu manželovi způsobila nemocnice při operaci srdce zdravotní komplikace, jejichž následkem byla jeho smrt. Nemocnice jakékoli pochybení odmítá. Postupem advokáta je klientce zajištěna adekvátní náhrada škody, a to včetně náhrady škody ve prospěch jejích dětí, další satisfakce včetně písemné omluvy od nemocnice a rovněž postih příslušného lékaře, který pochybil v rámci trestního řízení. \—.

krutina