Zastupování společnosti v řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního a správního řízení, včetně daňových sporů. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty od počátečního stádia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před rozhodčími či soudními orgány.

Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce; Právníci kanceláře Mgr. Krutiny se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před finančními úřady a jinými správními orgány.

krutina