Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Palin successfully pushed tick for reference for additional state money to help local school districts with their pension burden; Díky unikátnímu propojení jedné z největších advokátních kanceláří a profesionální inkasní agentury disponujeme dostatečnými právními a technickými znalostmi, zkušenostmi a dalšími zdroji k rychlému a maximálně efektivnímu řešení všech problémů, které v souvislosti se správou pohledávek a jejich vymáháním mohou vzniknout. Poskytujeme klientům komplexní služby mimosoudního i soudního vymáhání, které jsou vždy přizpůsobeny charakteristikám konkrétního portfolia pohledávek a specifickým požadavkům klientů. V této oblasti zajišťujeme klientům dlouhodobě zejména níže uvedené činnosti:

  • komunikace s dlužníky prostřednictvím specializovaného call centra
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků
  • nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady
  • odkupy portfolií pohledávek
  • prověření majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů
  • příprava a administrace výzev k úhradě
  • sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR
  • zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta
  • zastupování klientů na ústních soudních jednáních
  • zastupování v soudních i mimosoudních sporech o plnění z pojistných smluv

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery, kterými jsou největší renomované exekutorské úřady i terénní a bezpečnostní agentury, zajišťujeme efektivní vymáhání v rutinních případech rozsáhlých portfolií i špičkový právní servis v případech právně či skutkově komplikovaných pohledávek a sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

krutina