Veřejné zakázky a veřejná podpora

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje právní služby pro zadavatele, když působí jako právní poradce subjektům z oblasti veřejného sektoru. Advokátní kancelář Mgr. Krutiny rovněž poskytuje právní služby pro velké dodavatele (tuzemské a zahraniční) do veřejného sektoru a pro poradenské firmy poskytující služby veřejnému sektoru.

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny také pravidelně zastupuje klienty v souvislosti s nabídkami předkládanými v rámci privatizace státního majetku, poskytuje právní poradenství v řízeních podle českého práva.

krutina