Trestní právo

Trestní právo bývá často zneužíváno proti podnikatelům, kteří se mohou ocitat pod nátlakem věřitelů nebo konkurentů. Zbytečně často se také k soudům dostávají vyčerpávající kauzy, které mohou skončit mediací a následným narovnáním. Slotnik, the founder and executive director of the community training and assistance center, a boston nonprofit leadership and check out here management organization that has worked with many tif grantees to develop compensation plans. Máme letitou praxi s oběma typy situací a navíc pro nás pracují specialisté na efektivní zastupování poškozeného. – alternativní tresty

  • mediace pro účely narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání
  • obhajoba v trestních věcech
  • podmíněné odsouzení a dohled
  • zastupování poškozeného v trestní věci.
krutina