Právní audity a due diligence

Velmi významnou oblastí právní specializace advokátní kanceláře Mgr. Krutiny je provádění právních auditů a právních due diligence. Právníci advokátní kanceláře Mgr. Krutiny mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexních právních auditů či due diligence pro významné české i zahraniční investory při transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí.

Kromě těchto standardních právních auditů a due diligence je však advokátní kancelář Mgr. Krutiny schopna pro své klienty provést také velmi specializovaná právní šetření zaměřená na jednotlivé právní oblasti vymezené klientem jako jsou například:

  • bankovní a jiné finanční transakce
  • ochrana osobních údajů
  • postavení a fungování managementu obchodních společností a podniků
  • pracovní právo a lidské zdroje
  • právní vztahy k nemovitostem
  • zadávání veřejných zakázek

Kvalifikaci advokátní kanceláře Mgr. Krutiny v oblasti provádění právních auditů a due diligence umocňuje případná možnost úzké spolupráce při realizaci jednotlivých projektů s daňovými, finančními a účetními poradci, jakož i pracovníky auditu a forenzního auditu. Odborníci ze všech výše uvedených oblastí spolupracující s naší advokátní kanceláří jsou v případě přání klientů připraveni pracovat v týmu pod jednotným vedením, které umožňuje efektivní výměnu informací a zajištění komplexního přístupu k posuzovaným problémům.

krutina