Daňové strukturování transakcí

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje prostřednictvím vlastního daňových odborníků a spolupracujících partnerů/daňově poradenských firem také komplexní poradenství v oblasti daňového strukturování transakcí. Díky našim zkušenostem a rozsahu odbornosti jsme schopni nabídnout klientovi v řadě případů velmi inovativní řešení a současně v rámci právního a daňového strukturování jednoduchých i složitých řešení předem posoudit veškeré jeho právní, daňové a jiné finanční aspekty.

Cílem námi poskytovaného poradenství je doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných transakcí včetně identifikace příležitostí pro daňové plánování včetně toho mezinárodního s důrazem na vysokou kvalitu poskytovaného poradenství. Součástí tohoto typu služeb advokátní kanceláře Mgr. Krutiny je samozřejmě i zabezpečení právně i nákladově efektivní implementace navržených řešení. V rámci této činnosti poskytuje advokátní kancelář Mgr. Krutiny svým klientům následující služby:

  • optimalizace daňové strategie pro podnikání v České a Slovenské republice popř. v jiných jurisdikcích
  • optimalizace holdingové struktury a koncepce financování
  • poradenství v oblasti restrukturalizace vlastnických vztahů v rámci společnosti (včetně problematiky vytěsnění menšinových akcionářů)
  • poradenství, jehož cílem je daňové plánování prodejů a investic pro fyzické i právnické osoby zvláště se zaměřením na strategii exitu z hlediska zdanění kapitálových příjmů
  • post-akviziční restrukturalizace
  • předprodejní restrukturalizace, jejichž cílem je příprava obchodních společností na prodej
  • strukturování financování v rámci koncernu včetně řešení problematiky nízké kapitalizace
  • strukturování fúzí včetně přeshraničních a dalších typů přeměn
  • strukturování holdingu se zaměřením na optimalizaci zdanění kapitálových zisků a dividend
  • strukturování investic do nemovitostí, a to i prostřednictvím fondů kolektivního investování

V rámci našich služeb jsme připraveni zabezpečit prostřednictvím spolupracujících poradců z oblasti auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství řešení dalších odborných otázek, které mohou v rámci uvedených procesů vznikat, a umožnit tak našim klientům získat v jednom místě komplexní transakční poradenství zahrnující jak právní, tak kompletní ekonomické poradenství.

krutina