Neziskové organizace

 • čerpání prostředků z evropských dotačních a grantových programů
 • fundrising a public relations, firemní fundraising – společenská odpovědnost firem
 • grantové učetnictví
 • grantový management
 • chod NGO
 • interní předpisy, rozhodovaci mechanismy, vyvážení vztahu mezi představenstvem a managementem
 • personalistika
 • smluvná agenda
 • správa členské základny
 • tvorba vlastní sitě a propojení s dalšími organizacemi stejneho typu činnosti
 • vnitřní členení organizace
 • zakladatelské listiny a úkony
 • zprávy o činnosti
krutina