Nemovitosti a stavebnictví

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje právní služby ve všech aspektech projektů v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Advokátní kancelář Mgr. Krutiny poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví zejména v níže uvedených oblastech:

 • brownfieldové projekty, včetně právních aspektů ochrany životního prostředí
 • development
 • domovní řády
 • financování nemovitostních projektů včetně zajištění
 • investice na zelené louce
 • komplexní právní poradenství bytovým družstvům a společenstvím vlastníků
 • komplexní servis pro realitní kanceláře
 • komplexní servis založení bytových družstev
 • komplexní servis založení společenství vlastníků
 • komplexní zajištění privatizace bytů a nebytových prostor do vlastnictví
 • nájmy a podnájmy nemovitostí
 • nákup a pronájem nemovitostí v zahraničí
 • nákupy a prodeje nemovitostí
 • ověřování pravosti podpisů na listinách advokátem, ověření advokátem má rovnocennou úřední platnost jako ověření notáře či správního orgánu
 • prohlášení vlastníka nemovitostí
 • pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
 • provádění due diligence právního stavu nemovitostí
 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví
 • řešení sporů mezi spoluvlastníky
 • sepisování a revize všech typů smluv týkajících se nemovitostí
 • smlouvy o výstavbě
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • smluvní vztahy ve výstavbě, včetně přípravy právní dokumentace řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě
 • strukturace nemovitostních projektů, včetně daňových aspektů
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu
 • územní plánování a stavební řízení
 • věcná břemena, zástavní a předkupní práva
 • veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti nemovitostí, a
 • vlastnické žaloby
 • vydržení vlastnického práva
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví
 • zajišťovací převody práva
 • zástavní smlouvy
 • zastupování v rozhodčích a soudních řízeních
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnic­kých vztahů
 • změny stanov
 • žaloby na určení vlastnictví
 • žaloby na vyklizení bytů a nebytových prostor
 • žaloby na vypořádání spoluvlastnictví
krutina