Insolvence a restrukturalizace

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny má zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně poskytování právního poradenství pro insolvenční správce, asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturali­začních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají právníci advokátní kanceláře Mgr. Krutiny s poskytováním následujících služeb:

  • poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního ří­zení
  • poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním ří­zení
  • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností
  • zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců
krutina