Fúze a akvizice

Advokátní kancelář Mgr. Krutiny je schopna poskytovat právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění fúzí a akvizic, zejména při sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností, při prodeji jednotlivých aktiv, obchodních podílů, akcií, podniku nebo jeho části anebo nájmu podniku či jeho části. Právní služby poskytované advokátní kanceláří Mgr. Krutiny v souvislosti s fúzemi a akvizicemi zpravidla zahrnují:

  • detailní přípravu struktury transakce
  • kontrolu dodržování relevantních právních předpisů
  • poradenství po realizaci transakce
  • provedení právního auditu (due diligence)
  • přípravu a projednání transakční dokumentace
  • služby právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi
  • využití odborných znalostí o daném oboru podnikání při přípravě struktury transakce
krutina