FAQ

Jaká je cena za advokátní služby?

Smluvní odměna

Cenové ujednání je vždy věcí vzájemné dohody mezi klientem a advokátem.

Běžně účtujeme po čtvrthodině, půlhodině, hodině či jednorázově za konzultaci.
Dohoda o výši odměny se odvíjí od časové náročnosti kauzy, urgentnosti, rizikovosti a dalších faktorů. Výchozí hodinová sazba, kterou účtujeme, činí 3.000,– Kč/hod. + DPH. V případě sociálně tíživé situace klienta nebo jiných důvodů hodných zřetele je možno sjednat slevu až 50%. V případě mimořádné časové nebo odborné náročnosti naopak navyšujeme cenu až o 50%.

Mimosmluvní odměna

V případě, že mezi advokátem a klientem není ujednána odměna za právní služby, bude odměna vypočtena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Paušální odměna

Jednorázová sazba na celý případ nebo jeho definovanou část.

Odměna za úspěch

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

faq