Evropské právo

Právníci advokátní kanceláře Mgr. Krutiny mají dokonalý přehled o právních předpisech EU týkajících se vnitřního trhu a dalších oblastí práva EU, a mohou tak klienty bezpečně provést množstvím právních předpisů vztahujících se na jednotlivá odvětví průmyslu a služeb. Využíváme také znalostí a praktických zkušeností spolupracujících právních firem z Bruselu.

krutina